art

Çarşamba, Mayıs 17, 2006

Türkiye Reklam Sektörüne Rakamsal Bakış

Bugün biraz rakamlara takıldım. Hazır elimde veriler varken paylaşayım istedim. Morgan Stanley tarafından gerçekleştirilen Türk Medyası raporuna göre Türk medya sektörü doygunluktan en uzak pazar olarak tanımlanıyor.
Ülkelerin medya sektörleri değerlendirilirken evrensel bir karşılaştırma yapılır.

Reklam gelirleri ülkenin gayri safi yurt içi hasılasına bölünür. Türkiye %0,4 oranı ile 2005 yılında doygunluğu en alt seviyede olan ülkelerden biri oldu. Ad Barometer: World Advertising Market raporuna göre, bu oran gelişmiş 7 büyük ülkede %1’in üzerinde. Aslında bu rakamlar gidecek çok yolumuz olduğu kadar doygunluğa ulaşmamış bir pazar olarak çok potansiyelimiz olduğunu da gösteriyor. Campaign World Media Raporuna göre Türkiye, 2005 yılında reklam harcamaları bakımından en hızlı büyüyen 9. pazar olarak yer alıyor. Reklamcılar Derneği, 2005 yılı reklam pazarı büyüme oranını YTL bazında %22.8, $ bazında ise %27 olarak açıkladı. Reklam yatırımları; komisyon, basılı malzeme ve prodüksiyon giderleri gibi hesaplanamayan giderler de eklendiğinde yaklaşık 3 milyon YTLye ulaştı.

Tabi reklam pastası büyüklüğünü ekonomik verilerden ayrı düşünmek imkansız.

Morgan Stanley’nin bu konuda kullandığı bir oran var. Ülke ekonomisindeki büyüme oranı ile reklam sektörü arasında 3 ve üzeri katsayısal bir ilişki olduğunu belirtiyor. Geçtiğimiz 3 yıllık rakamlara baktığımızda haklı olduklarını görüyoruz. IMF verilerine göre 2002, 2003 ve 2004 GSYİH % 7.9, 5.8, 8.8 ve 7.4 iken reklam pastasındaki büyüme oranları % 33, 23, 37 ve 27 olarak gerçekleşti.

Pastadaki paylara gelecek olursak;

Reklamcılar Derneği 2004 - 2005 verileri TV ve açıkhava pay kaybederken pastada basın payının arttığını gösteriyor. Ancak dünyadaki trende baktığımızda uzun vadede alternatif mecralar basın ve TV gibi geleneksel mecralara karşı pay almaya başlayacaklar gibi görünüyor. Campaign World Media’nın global reklam harcamalarındaki gelecek projeksiyonu ise hayli iddialı. 2008 yılında mecra gelirlerindeki artışın online mecralarda %61, sinemada %26 ve açıkhavada %22’lere ulaşacağı tahmin ediliyor.

1 Comments:

Blogger destan said...

Hos geldin So-be:)

Mayıs 21, 2006  

Yorum Gönder

Links to this post:

Bağlantı Oluştur

<< Home